5. Ročník soutěže "O pohár SDH Kolence"

 Již pátým rokem se bude konat 16. května 2015 tradiční hasičská soutěž v požárním útoku "O pohár SDH Kolence" na návsi v Kolencích. Bude rovněž záhájením 5. ročníku ligy Velká cena Třeboňska v PÚ, která se touto soutěží odstartuje a pokračuje dalšími patnácti zastávkami po třeboňsku.

Hasičský ples 2015

Sbor dobrovolných hasičů Kolence, Vás srdečně zve na tradiční Hasičský ples, který se koná v sobotu 7.února 2015 v sále restaurace "U Pavla" v Kolencích. K tanci a poslechu hraje kapela GLOBUS 2. Začátek ve 20 hodin.

Výroční Valná hromada 2014

Sportovní sezóna 2014

Čtvrtý ročník ligy Velká cena Třeboňska nedopadl podle našich očekávání. Stěstí nám moc nepřálo a spíše to vypadalo, že si vybíráme "dluh" z předešlých úspěšných let, kdy jsme se pokaždé dostali na bednu. Celkově jsme se po všech patnácti startech na soutěžích zařazených do VCT vysápali na 13. místo s 56 body.

Stezka odvahy pro děti

Sbor dobrovolných hasičů Kolence zve děvčata a chlapce na prázdninovou stezku odvahy.

Hasičská soutěž 2014

 

Psalo se o nás (5plus2.cz)

Hasičský ples 2014

Sbor dobrovolných hasičů Kolence, Vás srdečně zve na tradiční HASIČSKÝ PLES, který se koná v sobotu 1. února 2014 v sále restaurace "U Pavla" v Kolencích. K tanci a poslechu hraje kapela GLOBUS 2. Začátek ve 20 hodin, vstupné obvyklé. Více info http://globus2.jex.cz

 

Valná hromada 2013

SDH KOLENCE vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se koná 13.12.2013 od 19:00 hod. "U Pavla".

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpráva o hospodaření

4. Revizní zpráva

5. Zpráva o sportovní činnosti

6. Zpráva o stavu techniky

7. Plán práce na rok 2014

8. Ocenění členů

9. Diskuze, různé

10. Usnesení, závěr

Členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději na valné hromadě.