Stezka odvahy pro děti

Sbor dobrovolných hasičů Kolence zve děvčata a chlapce na prázdninovou stezku odvahy. 

Kdy: 22.8.2014 

Kde: sraz v 19.30 -20.00 u Hlavních vrat v Kolencích

Program: Opékání buřtíků, od 21.00 stezka odvahy.