Valná hromada 2013

SDH KOLENCE vás srdečně zve na VALNOU HROMADU, která se koná 13.12.2013 od 19:00 hod. "U Pavla".

PROGRAM:

1. Zahájení

2. Zpráva o činnosti

3. Zpráva o hospodaření

4. Revizní zpráva

5. Zpráva o sportovní činnosti

6. Zpráva o stavu techniky

7. Plán práce na rok 2014

8. Ocenění členů

9. Diskuze, různé

10. Usnesení, závěr

Členské příspěvky je nutné zaplatit nejpozději na valné hromadě.